<a href="https://www.mt5.com/ru/">Форекс портал</a>

Словник суб'єкта ЗЕД

Друк

Акредитація - реєстрація юридичної особи або фізичної особи-підприємця в митних органах України, після здійснення акредитації підприємство має право займатися зовнішньоекономічною діяльністю.

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) - діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, і пов'язана з переміщенням товарів через митний кордон України.

Тимчасове ввезення / вивезення - митний режим, відповідно до якого товари можуть ввозитися на митну територію України або вивозитися за її межі з обов'язковим наступним поверненням таких товарів.

Випуск товарів у вільний обіг - вільне розпорядження товарами, пропущеними через митний кордон України.

Вантажна митна декларація (ВМД) - письмова заява встановленої форми, яке надається митним органам і містить відомості про товари та транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон України, митний режим, у який вони заявляються, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення митного контролю , митного оформлення, митної статистики, нарахування та оплати митних платежів.

Державна митна служба України - центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи, який координує і контролює діяльність митних органів України.

Давальницька сировина - сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, ввезені на митну територію України іноземним замовником або вивезені за її межі українським замовником для використання при виготовленні готової продукції з наступним поверненням усієї продукції або її частини до країни власника.

Декларування - заявлення митному органу відповідно до встановленої форми точних відомостей про товари і транспортні засоби переміщуються через митний кордон.

Декларант - юридична чи фізична особа, яка здійснює декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

Договір комісії - договір, при якому одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) за відповідну винагороду вчинити одну або кілька юридичних дій від свого імені але за рахунок комітента.

Договір консигнації - договір, відповідно до якого одна сторона (консигнатор) зобов'язується за дорученням другої сторони (консигнанта) протягом певного часу за обумовлену винагороду продати з консигнаційного складу від свого імені товари, які належать консигнанту.

Договір лізингу - договір здачі в оренду різних видів технічних засобів, будівель і споруд переважно на довгостроковий період.

Зона діяльності митниці - адміністративно-територіальна одиниця України, на території якої митниця здійснює свою діяльність.

Імпорт - митний режим відповідно до якого товари ввозяться на митну територію України для вільного обігу без обмеження терміну їх перебування і можуть використовуватися без митних обмежень.

Іноземні інвестиції - цінності, які влажівать іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України, метою інвестицій є отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.

Контракт (зовнішньоекономічний) - матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів (партнерів), спрямоване на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та зобов'язань у зовнішньоекономічній діяльності.

Контракт (зовнішньоекономічний) - матеріально оформлена угода двох або більше суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та їх іноземних контрагентів (партнерів), спрямоване на встановлення, зміну або припинення їх взаємних прав та зобов'язань у зовнішньоекономічній діяльності.

Комплектний об'єкт - промисловий або інший об'єкт, окремий цех, установка чи агрегат, який в зібраному вигляді являє собою закінчений технологічний комплекс чи його самостійну частину, що класифікується одним кодом УКТЗЕД, але з урахуванням транспортування та монтажу ввозитися на територію України декількома партіями товарів.

Заходи тарифного регулювання - методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності за допомогою різних ставок митних зборів та інших платежів (мито, акциз, ПДВ, митні збори і т.д.).

Заходи нетарифного регулювання - методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності за допомогою різних дозвільних документів.

Ордерні поставки - поставки товарів в Україну з метою купівлі-продажу або обміну, при яких на момент ввезення таких товарів на митну територію України ще не укладено зовнішньоекономічний контракт купівлі-продажу.

Попереднє повідомлення - один з видів документів контролю доставить вантажів (ДКД), використовуваних митними органами України. Являє собою повідомлення митних органів в письмовій або електронній формі про намір ввезення партії вантажу на митну територію України.

Дозвільні документи - ліцензії, сертифікати, дозволи та інші документи державних контрольних служб, необхідні для завершення митного оформлення тих чи інших товарів.

Склад тимчасового зберігання (СТЗ) - спеціально обладнані складські приміщення, резервуари, криті чи відкриті майданчики для зберігання товарів і транспортних засобів під митним контролем.

Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності - юридична особа, зареєстрована на території України або іншої країни, яка здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

Рахунок-фактура - (англ. Invoice, account, final invoice, франц. Facture, ньому. Rechnung, Faktura, Handels faktura) - вид комерційного рахунка, в якому вказана сума платежу за товар.Митне оформлення - виконання митним органом дій (процедур), пов'язаних з фіксацією результатів митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

Митний брокер - підприємство, яке здійснює декларування товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, та має ліцензію на право здійснення митно-брокерської діяльності, видану Державною митною службою України.

Митний контроль - сукупність заходів, які здійснюються митними органами в межах своєї компетенції з метою забезпечення виконання норм митного кодексу України, законів та інших нормативно-правових актів України.

Митний режим - сукупність норм, встановлених законами України, які, в залежності від заявленої мети переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон України, визначають порядок такого переміщення та обсяг митних процедур, які при цьому здійснюються.

Митний ліцензійний склад (МЛС) - спеціально обладнані складські приміщення, резервуари, криті чи відкриті майданчики для зберігання товарів під митним контролем без справляння мита та інших платежів, а також без застосування заходів нетарифного регулювання та інших обмежень в період зберігання.

Митні платежі - мито, акциз, ПДВ, єдиний і митний збори.Мито - податок на товари та інші предмети, який стягується при переміщенні їх через митний кордон України.

Митна вартість товару - вартість товарів, які переміщуються через митний кордон України, визначена відповідно до вимог митного кодексу України, яка в подальшому застосовується для нарахування митних платежів.

Митниця акредитації - митний орган України, в якому поставлено на облік (акредитований) той чи інший суб'єкт господарської діяльності.Митниця оформлення - митний орган України, в зоні діяльності якого відбувається митне оформлення товарів.

Товаросупровідних документація - комерційна чи інша документація на вантаж, що містить відомості про його власника, одержувача, відправника, ціну, кількість, якість, походження, безпеки і т.д., яка супроводжує вантаж на всьому шляху його проходження від відправника до одержувача.

Лист-узгодження (відкріплення) - документ встановленої форми, що складається декларантом, який містить погоджене рішення начальників митниці акредитації та митниці оформлення про можливість проведення оформлення в зоні діяльності митниці оформлення.

УКТЗЕД (Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності) - товарна номенклатура, що включає в себе розділи, групи, товарні позиції, товарні підпозиції, а також належні до них цифрові коди, складена на основі Міжнародної гармонізованої системи опису та кодування товарів.

Уповноважений банк - будь-який комерційний банк, офіційно зареєстрований на території України, який має ліцензію Національного банку України на проведення валютних операцій, а також здійснює валютний контроль операцій своїх клієнтів.

Облікова картка підприємства - документ, який містить відомості про підприємство, що заповнюється митним брокером і надається для реєстрації на митницю. Облікова картка підтверджує факт реєстрації (акредитації) підприємства в митних органах.

Фактурна вартість товару - вартість товарів, що переміщуються через митний кордон України, вказівки в рахунку-фактурі (рахунку-проформу).

Експорт - митний режим, відповідно до якого товари вивозяться за межі митної території України для вільного обігу без зобов'язання повернення таких товарів на цю територію і без обмеження умов їх використання за межами митної території України

 
DSC00520.jpg

Наші переваги:

  • Державне підприємство з великим досвідом зберігання нафтопродуктів.
  • Наявність висококваліфікованого персоналу.
  • Зручне географічне розташування комбінату.
  • Резервуарний парк об'ємом 249 000 м³, обладнаний системою відеоспостереження.
  • Оснащена новітнім обладнанням продукто-насосна станція, що дозволяє проводити зливання-наливання одночасно 32-х залізничних цистерн менш ніж за 5 годин.
  • Забезпечення повноцінного та якісного обслуговування вже наявних замовників.

РесурсиГолосування

Якому виду палива Ви віддаєте перевагу?